تقسیم امتیازات در گرمای اهواز؛ استقلال خوزستان یک خیبر خرم آباد یک

تقسیم امتیازات در گرمای اهواز؛ استقلال خوزستان یک خیبر خرم آباد یک

تساوی ارزشمند شاگردان ویسی در جهنم طاقت فرسای اهواز هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور دوازدهم خرداد ماه هزار و چهارصد ورزشگاه تختی اهواز ساعت بیست و چهل و پنج دقیقه استقلال اهواز یک امید لطفی دقیقه ۵۳ خیبر خرم آباد عارف رستمی دقیقه ۸۵ از روی نقطه پنالتی داور: […]