روزبه خمان

روزبه خمان

 • اولین مدرس رسمی فدراسیون فوتبال در لرستان
 • مدرک مربیگری A آسیا
 • مدرک مربیگری بدنسازی FIFA
 • استعدادیاب فدراسیون فوتبال
 • رییس دپارتمان آموزش هیات فوتبال استان لرستان
 • مربی بدنساز تیم داتیس و کوثر لرستان
 • دستیار مدرس دوره های مربیگری B آسیا
 • دستیار مدرس دوره های مربیگری C آسیا
 • نفر اول آزمون مدرسی در سال ۱۳۹۷
 • مربی برتر استان لرستان در سال ۱۳۹۶
 • مربی بدنساز تیم فوتبال دانش آموزی قهرمان جهان در سال ۲۰۱۲ 
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی کتاب آموزشی دوره مربیگری D فوتبال آسیا
 • سابقه بازی در تیم های نفت لرستان، نفت تهران و خیبر خرم آباد