هادی اکرمی داریید

شماره پیراهن : ۲۷

♦️مهاجم بیست و دو ساله ی خیبر سابقه ی بازی در تیم های : طلایی پوشان و رهاورد خرم آباد، امید و بزرگسالان خیبر به مدت سه فصل را در کارنامه دارد.