محمود ضیایی سیکاوردی

شماره پیراهن : ۱
محمود ضیایی سیکاوردی دروازبان فصل گذشته ی داماش گیلان و گل ریحان البرز به خیبر خرم آباد پیوست.
این دروازبان بیست و هفت ساله با قد صدوهشتاد و پنج سانتی متر از فیزیک بدنی ایده آلی برخوردار است