عارف رستمی

شماره پیراهن : ۲۹

در کارنامه عارف رستمی حضور در تیم های زیر به چشم می خورد :

جوانان_امید سایپا
امید_بزرگسالان مقاومت
نیروزمینی لیگ یک