سعید بحرکاظمی

شماره پیراهن : ۱۴

این مهاجم بیست و هشت ساله سابقه بازی در تیم های:
گل گهر سیرجان ،نفت و گاز گچساران،مقاومت تهران،خوشه طلایی ساوه،نود ارومیه و شهید قندی یزد را در کارنامه ی خود دارد.