ساسان زمانه قوچه بکلو

شماره پیراهن : ۱۳

♦️سوابق و رزومه ی ساسان زمانه به شرح زیر می باشد:

نونهالان، نوجوانان و شهرداری اردبیل و مقام سوم کشور
♦️بهترین‌گلر لیگ نوجوانان تهران
جوانان نفت تهران
جوانان پیکان تهران
جوانان و امید استقلال
♦️ نایب قهرمانی با جوانان استقلال و سال بعد قهرمانی با امید های استقلال که هر دو سال به عنوان بهترین دروازبان انتخاب شد ،با کمترین گل خورده و بیشترین کلین شیت
♦️بزرگسالان پرسپولیس گلر سوم
♦️ سه سال بهترین گلر پایه های تهران. جوانان امید و حضور در تیم ملی جوانان
♦️رکورد دار کلین شیت در مسابقات پایه تهران