جواد نصیر

شماره پیراهن : ۵

♦️متولد۷۴/۴/۱۷
باشگاه های قبلی:

♦️ شهرداری بندرعباس لیگ یک
فجرشهید سپاسی شیراز
نفت وگاز گچساران