احمد نصیری

شماره پیراهن : ۶

این بازیکن بیست و هفت ساله سابقه بازی در تیم های زیر را دارد:

برق شیراز
بهمن شیراز (صعود به لیگ یک)
برق نوین شیراز (صعود به لیگ یک )
فجر شهید سپاسی
نفت و گاز گچساران