احمد زارعی

شماره پیراهن : ۲۱

احمد زارعی سابقه ۶سال حضور در خیبر خرم آباد(لیگ یک و لیگ دو) و بهزیستی خرم اباد در لیگ سه کشور را در کارنامه ی فوتبالی خود دارد.